Termeni și Condiții dROOT.ro

Termeni generali și definiții

Folosirea site-ului www.droot.ro, este obligatoriu citirea cu atenție a termenilor și condițiilor. Siteul prezintă funcționalitate și condițiile de utilizare al Sistemului dROOT care poate fi închiriat ca și serviciu online și a cărui funcționare este asigurata de SC Droot Solutions SRL, Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.droot.ro stabilesc, care sunt condițiile în care orice persoana poate vizita sau accesa site-ul www.droot.ro și are valoarea unei convenții încheiate intre SC Droot Solutions SRL în calitate de administrator al site-ului și de prestator servicii și orice persoana care vizitează sau accesează site-ul sau care dorește sa utilizeze conținutul siteului. Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta constituie o acceptare necondiționata a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta accesarea site-ului.

1. Termeni

În cuprinsul Termeni și Condiții, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezulta altfel, semnificațiile specificate mai jos:

dRoot – Societatea SC DROOT SLOUTIONS SRL Adresa: TÂRGU MUREȘ, Str. Santana, Nr. 29, jud. Mureș, Cod Unic de Înregistrare (CIF) RO31693454, Nr. ORC. J26/565.2013

Site – domeniul www.droot.ro și subdomeniile acestuia.

Utilizator/Client – orice persoana fizica/juridica care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și Condițiile de Utilizare ale prezentului site, îndeplinind în acest sens toate cerințele menționate.

Document – prezentele Termeni și Condiții

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor asa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului/Conținutului/Serviciului de către Utilizator sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat intre www.droot.ro și acesta. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului/Serviciului, implica aderarea Utilizatorului sau Clientului la prezentele termeni și condiții; Clientul se obliga sa monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri se aplica Termenii și condițiile valabile la momentul comenzii și notificării acestuia în scris către www.droot.ro

Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil www.droot.ro

Prin folosirea Site-ului/Conținutului/Serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Site-ului, Conținutului, Serviciului www.droot.ro sau oricărui terț cu care www.droot.ro are încheiate contracte, în conformitate cu legislația romana în vigoare.

2. Publicitate și legături cu alte site-uri

Sunteți de acord cu următoarele : operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nicio forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din: achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/legătura/tranzacție/ colaborare/ etc. care pot apărea intre dumneavoastră ca Utilizator și oricare dintre cei care își fac promovare directa sau indirecta prin intermediul nostru. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii SC Droot Solutions SRL nu pot fi făcuți nici material și nici sub alta forma, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus menționate.

3. Limitarea răspunderii

SC Droot Solutions SRL nu își asuma obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe site sau pentru conținutul oferit de Utilizatorii site-ului. SC Droot Solutions SRL face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca sa corecteze erorile și omisiunile cat mai repede posibil. Cu toate acestea, SC Droot Solutions SRL nu este responsabila pentru inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de răspundere pe SC Droot Solutions SRL pentru orice acțiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului www.droot.ro.

Pentru caz de forța majora, SC Droot Solutions SRL și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții sai, este exonerată total de răspundere. Cazurile de forța majora includ, dar nu se limitează, la erori de funcționare ale echipamentului tehnic al SC Droot Solutions SRL, erori de preț, erori de poze produse, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva, etc. Utilizatorii sunt de acord sa protejeze și sa asigure pe SC Droot Solutions SRL și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice alta acțiune a Utilizatorului în legătura cu utilizarea serviciului www.droot.ro.

Produsele sau serviciile existente pot fi mărci înregistrate ale unor alte companii. Nu vom fi responsabili în fata niciunei persoane sau companii care folosește sau se bazează pe informații sau opinii neconforme conținute de acest site. De asemenea, nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel pierderi. Informațiile provenite de la parteneri poarta răspunderea acestora.

4. Modificarea Termenilor și Condițiilor

SC Droot Solutions SRL are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare în prealabil și fără a fi obligat sa îndeplinească o alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de site sau prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta imediat accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciilor oferite.

5. Legea aplicabila și soluționarea disputelor

Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc a site-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către www.droot.ro Utilizatorului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cel puțin cu prevederile “Termeni și condiții”. Orice disputa cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea sa apară intre Utilizator/Client și www.droot.ro se va rezolva pe cale amiabila. Orice disputa, de orice fel, care ar putea sa apară intre client și www.droot.ro sau partenerii sai, se va rezolva pe cale amiabila. Dacă aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat de către instanta competenta din România, conform prevederilor legale aplicabile.

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, www.droot.ro oferă Utilizatorului/Clientului posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita soluționarea independenta, imparțiala, transparenta, eficace, rapida și echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședința în Uniune și un comerciant stabilit în Uniune. În acest sens se poate utiliza platforma SOL: ODR, prin adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația romana.

6. Solicitare Demo

Prestatorul oferă posibilitatea de a testa gratuit serviciile dRoot pe o perioada de 14 zile. Acestă poate fi accesata prin completarea formularului Cerere Demo, parcurgerea unei sesiuni de prezentare online pe baza de programare și semnarea unor documente adiționale: Contract, Împuternicire GDPR, TCO Marketing. După expirarea acestei perioade, Clientul poate sa opteze pentru un abonament. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv. Solicitarea Demo nu implica nici o obligație financiară.

7. Date furnizate prin cererea demo

Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde solicitării, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți. În cadrul relației cu dumneavoastră. În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi soluționarea cererii dvs. comunicata din imitativa proprie prin completarea cererii demo cu consimțământul aferent Vom prelucra numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact, e-mail, număr de telefon și informații cuprinse. În cererea pe care ne-o transmiteți. Pentru a va trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre (din inițiativa noastră), este necesar sa prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor va fi întemeiata pe consimțământul dumneavoastră.

Accesul la aceste date este limitat la salariați și membri (angajați, colaboratori etc.) ai partenerilor noștri contractuali – persoane juridice

8. Drepturile dumneavoastră

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, va rugam sa utilizați detaliile de contact din secțiunea, de mai jos.

9. Colectarea și stocarea datelor

10. Contact și alte informații

În cazul în care exista întrebări sau sugestii în legătura cu www.droot.ro, va rugam sa ne contactați prin metodele furnizate din secțiunea de contact.

Denumire completa: SC DROOT SLOUTIONS SRL
Adresa corespondenta: TÂRGU MUREȘ, Str. Santana, Nr. 29, jud. Mureș
Număr de telefon: 0365441611 (disponibil luni-vineri: 09:00 - 17:00 )

Adresa de e-mail: info@droot.ro, billing@droot.ro , protectiadatelormele@droot.ro
Website: www.droot.ro